مرد بی رنگ

                من مرد بیرنگ                           و درد هزاران رنگ                                       و درد مرا رنگ می کن                            خشم سیاه ، ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 13 بازدید
مرداد 90
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
15 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
14 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست