شاعر

افتاده میان بسترش یک شاعر

با درد نشسته در سرش یک شاعر

با بخت سیاه و اشک قرمز دارد

خط میزند آه! دفترش یک شاعر

/ 0 نظر / 24 بازدید