ای دل بد


دیگر سر کارم نگذار ای دل بد

از خانه من نکن فرار ای دل بد

 

محشر که شود گناه تو می دانی

در دست چپ تو بیشمار ای دل بد

 

در خود نتوان تو بیشتر بنهفتن           

بنهفته دوباره پیش آر ای دل بد

 

درحوصله توعشق گلرویان نیست

درشان توهست عشق خار ای دل بد

 

مانند سپند روی آتش رفتی

اینگونه شدیم بیقرار ای دل بد

 

برگرد که گلرخان بلاخیزانند

هیهات زحیله ی نگار ای دل بد

 

  منتشر شده / همسفر با یاس

 

 


/ 1 نظر / 26 بازدید
زهرا آسیابانی

تیک... تاک! تیک... تاک! کتاب ِ گشاده ِ تاریخ! فصل ِ مرگ ِ قهرمان؛ در بی سرنوشتی مردگان ِ خاموش. غبار سرب از جهانِ سوگوار و مژگانِ مشکین ِ مرگ در شب ِ در بسته ی سحر. . . . قهرمان! قهرمان . . . قهرمان خودکشی کرد. _ تیک... تاک! تیک... تاک!